Qualified Teachers - ICU AcademyICU Academy. ICU ACADEMY A gyerekek a mi jövőnk


Nicola Farmer ennek az útnak az úttörője, az első megvalósítója. Angliában él és ott már sok gyermeket sikerült összekötnie a szellemiségével, ami azt jelenti, hogy ezek a gyermekek képesek a sötéten keresztül látni, élni, tanulni. Le van fedve a szemük, a harmadik szemük szintén (ami minden pillanatban ezt a világot vetíti ki). Ennek a módszernek a lényege, hogy mindent a szív szemén keresztül tanulnak meg látni. Amihez nincs szükség az evilági szemükre, csak zavarja őket ennek az elérésében. A szív a sötéten keresztül lát a „hétköznapi” értelemben. A gyerekek a szívükben lévő fényen keresztül látnak. Ami lehet a test bármelyik pontján, mert igazából minden sejttel képesek vagyunk érzékelni és látni. (Toth Anita tapasztalata szerint”: egy 7 eves kisfiú, aki a fogaival "látott" ezért minden órán vigyorgott édesen...nagyon cuki volt”)Az agy jobb agyféltekéjének a képességét fejleszti ki, ami közvetlen összeköttetésben van a felső szívcsakrával. Ezen keresztül sokkal magabiztosabbá válnak, nyugodtabbak, derűsebbek, bátrabbak, kreatívabbak, önbizalmuk, intuíciójuk felerősödik, nem szoronganak és félnek úgy mint társaik. Kinyílik a világ nekik. Azok a gyerekek akik képesek megnyitni a szívüket és azon keresztül látni, érezni és cselekedni, azoknak annyira megemelkedik a tudatosságuk hogy a környezetükre is nagy hatással lesznek. A környezetükben élő felnőttek is megnyugszanak, megbékélnek és sokkal emberségesebb világban léteznek a szív bölcsessége által. A tanulásban problémás gyerekeknek a teljesítménye is megnövekszik. 6 évestől 12 évesig tudnak ebben a programban részt venni, addig amíg az elme teljesen ki nem alakul.12 alkalommal 45 percet vesz igénybe a tanulás, amit külön-külön kell minden egyes gyermekkel végigcsinálni addig amíg bizonyos szintet el nem érnek a sötétben való látással, érzékeléssel. Ehhez a programhoz keresek olyan vállalkozó szülőket, akik szívesen fejlesztenék a gyermekük jobb agyféltekéjének képességét általam. Ezt a tevékenységet képességfejlesztésnek nevezzük hivatalosan. A szív tudatosság egy sokkal magasabb tudatszint mint a mostani világunk tudatossága. A gyerekeink egy sokkal emberségesebb jövőt képesek a szívük tudatosságán keresztül létrehozni, megélni. Ebben szeretnék segíteni és eredményeket elérni. A tanfolyamot elvégeztem, most értem el az esettanulmány megírásához hogy képesített tanár legyek. Ehhez keresek gyerekeket ami ingyenes vagy felajánlás alapú a szülők részéről. Kérem keressenek!!!!
Qualified Teachers - ICU AcademyICU Academy. Tóth Anita aki Budapesten tanít ő már képzett tanár. 3 éve foglalkozik ezzel és sok csodálatos pillanatot megélt ez által. Remélem egy napon én is elmondhatom majd ezt.

 

 

Drunvalo Melchizedek Ki is Drunvalo Melchizedek?


Hadd kezdjem azzal, hogy Drunvalo szép-nagyapjáról beszélek pár szót. Drunvalo szép-nagyapja Machiavinda Melkizedek. Őt jelölték ki a Galaktikus központban, hogy velünk legyen. (Megjegyzem, hogy sokáig ő volt a Föld vezető tudatossága, Gabriel Arkangyalként is ismerik). Megteremtésünk óta velünk van.

A Nagy fehér testvériség, és a Nagy fekete testvériség a tudat két teste, melyek minden elképzelhető módon szemben állnak egymással. Machiavinda a Nagy Fehér testvériségből származik. A Nagy Fehér testvériség mindent megtesz azért, hogy az Evolúció előre haladjon, míg a Nagy Sötét testvériség mindent megtesz azért, hogy félelemben tartsa az emberiséget és késleltesse a fejlődést.

A két testvériség erői kiegyensúlyozzák egymást, hogy a fejlődés a megfelelő időben mehessen végbe, se nem túl korán se nem túl későn. Magasabb szinteken, a 4.-dik dimenziótól felfele Egységtudat létezik. A két testvériség másképp dolgozik ott, mint a 3D-ben de harmóniában vannak. Mivel mi a tudatosság kettőssége közepén létezünk, ezért látjuk a dolgokat jónak és gonosznak. A gonosz hihetetlenül durva és undorító dolgokat tehet, de a mi kettős tudatú világunkban, ezek csupán leckék.

1972-ben bekövetkezett események miatt a Sötét Testvériség, (aki pontosan tudta, hogy mi történik,) még további 4 tagot küldött az Orion rendszeréből. A Nagy Fehér Testvériség a válaszukra szintén 4 Melchizedek tudatosságú lényt küldött ide a Föld nevű bolygóra. Drunvalo egy a négybőll. Azért választották, mert a 13. dimezió birodalmában régóta fennálló Melchizedek rendben hosszú ideje dolgozott, ezért sok tapasztalatra tett szert. Már majdnem a kezdetektől ott volt, úgy kb 10 milliárd földi éve. Szinte semmi tapasztalata sincs a kettősség tudatosságában, az ártatlansága miatt küldték ide.

Drunvalo úgy érkezett ide, amire azt mondják, csak „besétált”, amit mi lélekcserés belépésnek nevezünk. Egy másik ember tartózkodott addig a testében, amíg ő készen nem állt arra, hogy használja. Ez a személy bizonyos tanfolyamokon vett részt, és iskolákat végzett el azért, hogy később Drunvalo hasznosítani tudja a tanultakat. Mindez megállapodás alapján történt. Az Univerzum legmagasabb törvényei szerint, illegális bármilyen más módon átvenni egy testet. Az a személy aki elhagyta a testét hogy Drunvalo elfoglalhassa azt, valami különlegeset kapott ezért. Drunvalo nem mondta el, hogy mit kapott az illető, csak megemlíti hogy ezért különleges ajándékban részesült.

Drunvalo a dimenziókon keresztül történő utazásának szinte minden percére emlékszik, amit megtett a 13.-dik dimenziótól egészen a 3. dimenzióig. Ugyanakkor szándékosan fátyolt helyezett a tizenharmadik dimenzió emlékeire. Elmondása szerint a tizenharmadik dimenzióban történt életére túl fájdalmas lenne emlékezni. Nincs mód arra, hogy úgy tudjon létezni itt a 3,dik dimenzióban, hogy közben megtarthassa a 13. dimenziós emlékeit is. Emlékszik arra, ahogy a 13. dimenzióból ide érkezett, ott az apja megkérte arra, hogy ide jöjjön és továbbá emlékszik arra a mozgásmintára, amit azért kapott hogy képes legyen túljutni a nagy Ürességen, hogy megérkezhessen ide. Hosszú ideig utazott ezzel a mintával a Nagy Ürességen keresztül. Nem tudja milyen hosszú ez földi idővel mérve, de sokáig tartott, talán több millió éven keresztül. Addig folytatta az utazást, amíg a fény újra megjelent, és abban az időben és térben találkozott Machiavandaval. Ekkor áthaladt egy köd középpontján, az Orion öv középső csillagánál. Ez az elsődleges csillagkapu más dimenzószintekhez. Tizenhárom különböző csillagkapu létezik a galaxisunkban, de az Orion öv középső csillaga kiemelt jelentőségű. Ennél a csillagkapunál a nagy fényesség és a nagy sötétség egymás közvetlen közelében működik. A Szürkék legtöbbje a galaxisnak pontosan erről a részéről származik. Drunvalo az Orion övön keresztülhaladva, a Plejádok felé vette útját. Uticélja egy különleges, negyedik dimenzióban létező, zöld légkörrel rendelkező bolygó volt. Nem volt fizikai formája ezen a bolygón, azonban teljesen tudatos volt, másképpen leírva, egy fénygömb formájában létezett. Egy gyermek testében született meg és megtartotta azt 15 földi éven keresztül. Hamar megtudta, hogy a Plejádokon galaktikus egyetem működik. A lakói a negyedik dimenzió magasabb felhangjain tartózkodnak, és minden tudásukhoz az öröm és jókedv érzésén keresztül jutnak el. Minden tanítás felhasználja a játék módszerét.

Mikor Drunvalo megtanulta azt, amit a Pleadiaktól meg kellett tanulnia, a szíriuszi rendszerben a Szíriusz B-ről elrepült a Szíriusz harmadik bolygójára. A bolygó felszínét majdnem teljesen óceán borítja. A szíriusziak szintén negyedik dimenziósak, mint a pleádiak, de annak az alsó felhangján élnek. Még nem élik meg az öröm azon magas rezgéseit amit a Plejádiak, de afelé haladnak. Ezen a tengeri-bolygón Drunvalónak nem volt teste, csak tudatos volt. Itt úgy létezett hogy összekapcsolódott egy hatalmas női bálnával. Körülbelül 1 éven át úszott ezzel a bálnával, miközben a bálna elmondta a Föld egész történetét. Az ő memóriájába van belekódolva a Föld nevű bolygó történelme.


Ez az örömteli közjáték akkor ért véget, amikor hozzá érkezett három 14-16 láb magas plejádi lény s közölték vele, hogy eljött az indulás ideje. Drunvalót elvitték a bolygó központjához, ahol kapott egy éppen elkészült, felnőtt Szíriuszi testet (a Galaxis legtöbb helyén az emberek nem vesztegetik el feleslegesen a fizikai testeket, úgy mint ahogy mi csináljuk itt ezen a bolygón- jegyezte meg Drunvalo.) Ezen testek sejtei tartalmazzák a repülés kódjait.

Drunvalo 350 tagú legénységgel együtt felvette a szíriuszi hajót amibe már be volt táplálva egy előkészített repülési program a földre. És tartalmazta a Siriusz B-ről a Szíriusz A-ra való berepülés kordinátáit is. Sikeresen túljutottak csupán úgy a napon keresztül, hogy feltuningolták a rezgést a nap frekvenciájára, és már nem is tűnt olyan nagyon forrónak a nap. Az űrhajó 90 másodperccel később kijött a Föld Napján. Ez azért lehetséges mert intenzív kapcsolatban állunk a Szíriusszal. Ezzel a manőverrel Drunvalo és a legénysége elérte a Vénusz Orbitális mezejét, azt a világot ahol a Hathorok élnek, a naprendszer legfejlettebb lényei.

A Vénusz bolygó dimenzionális valóságában megtapasztalt néhány kaland után (találkoztak kénsavas esővel), átkerültek a Földre. Egy magasabb felhangon léptek be a föld légterébe mint a saját dimenziós szintünk, így nem láthattuk őket. Drunvalo elhagyta a Szíriuszi testét, és belobbant egy fénylabdába. Ez még mindig öntudatában lévő helycserének hatott neki, más szóval könnyedén megtörtént, az igazi kettősség tudatba való durva bevezetés előtt. Felmozdult a Föld negyedik dimenziós szintjére, élet nyomait keresve. Végül megtalálta a felelmelkedett mestereket, akik a hatodik dimenzió tizedik, tizenegyedik, és tizenkettedik felhangján élnek. Hozzájuk csatlakozott és tanult tőlük 1819- től 1850-ig.

1850-ben Drunvalo nőnek született Új Mexikóban Taos törzsében. 40 évig tartotta fent ezt a testet, majd 1890-ben tudatosan hagyta el ezt a testet, úgy hogy visszatartotta a lélegzetét. Visszatért a 6.-dik dimenziós szintre és 1972-ig itt maradt.

1972 április 10.-én lépett be a jelenlegi testébe. Csupán egyetlen lélegzettel hajtotta végre. A test előző tulajdonosa egy lélegzettel elhagyta a testet, Drunvalo viszont egy lélegzettel belépett. Így volt tiszta és törvényes. A két szellem 7-9 éven keresztül egyezkedett, és minden szinten megkapták az engedélyt , hogy a helycsere létrejöhessen.
Drunvalo nem azért mondja el ezt a történetet, hogy ezzel bizonyítsa milyen különleges. Pont ellenkezőleg, azt szeretné ha emlékeztetésül szolgálna neked arra, hogy te milyen különleges vagy. Például: gondolkozzál el azon a lehetőségen, hogy te szintén egy magasabb dimenzióból származó mester vagy, akit kijelöltek egy különleges feladatra. És még azon is gondolkozzál el, hogy szükséged volt arra, hogy minél emberibbé váljál ahhoz, hogy a munkádat megfelelően el tudd végezni: ehhez el kellett aludnod, és el kellett felejtened mindent magadról, hogy a megfelelő időben emlékezhess arra, aki valójában vagy, az igazi természetedre. Az első részét a feladatnak tökéletesen elvégezted. Most itt van az ideje a második résznek is.

 

7 tanfolyamon volt az elmúlt időszakba. Sokat tanultam én is a tanfolyamok alatt. Most ha nem bánjátok megosztom veletek a főbb tapasztalataimat.
Apukám már jó ideje beteg, Alcheimer kórós. Most hogy otthon voltam a 4.-dik tanfolyam után bekerült a kórházba, és egy hét alatt leépült. A környezetem, egyre inkább próbált nyomni abba az irányba, hogy keressünk apunak egy szociális otthont. A fiammal együtt neki álltunk, és sok-sok helyet felhívtunk. De nem volt vele sok szerencsénk a legtöbb helyen sorban állás van. Közben mentek a tanfolyamok, és közeledett az idő hogy vissza kell utazzak Kanadába. A 7.-dik tanfolyam utáni reggel, felhívott egy ismerős, ő adott egy telefonszámot ahol érdeklődhetek, az a hölgy akit felhívtam, ő szintén adott másik telefonszámot, ahol bejelentkezett egy igazgatónő, aki felvette apukámat. 10 perc alatt megoldódott a nagy probléma, és 3 nappal azelőtt hogy visszautaztam volna. Mikor bementünk az intézménybe, hogy személyesen megbeszéljük az intézmény vezetőjével, olyan hálás voltam neki ezért, hogy elsírtam magam. Sokan azt magyarázták, értsem meg, ez Magyarország, itt soha nem kapunk apukámnak elhelyezést, ha nem adunk csúszó pénzt az embereknek. Emlékszem a fiam arcára mikor nagy erőfeszítésként adtam az egyik orvosnak 4 ezer forintot, hogy majdnem elnevette magát. 40 ezret kell adni, a 4 ezer az semmi, mondta később felháborodottan. Ezek után bárki csodálkozik azon, hogy elsírtam magam, mikor az intézményvezető, mellénk állt, és erre a fiam előhúzott a pénztárcájából X mennyiségű pénzt, amire az igazgató, felháborodott hangon, mondta, tegye el gyorsan azt a pénzt, mi nem azért dolgozunk!!! A fiam csak megemlítette, hogy hálából adnánk a nagylelkűsége miatt, mire az intézményvezető megjegyezte, hogy ha hálálkodni szeretnénk, akkor az intézményt támogassuk. Ledöbbentünk, létezik ilyen???
És csak mellékesen említeném meg, hogy a 7 tanfolyam alatt sok-sok tisztításon és karma oldáson vettünk részt. A 4.-dik tanfolyam gyógyító napja közben az egyik tanítvány akit éppen gyógyítottunk felült és elmondta, hogy 1417-ben Franciországban mindannyian apácák voltunk és valami hasonló szertartáson vettünk részt. Ő akkor nagyon elvolt keseredve, mi sokat bántottuk őt, s ezért a következő héten öngyilkos lett, felakasztotta magát. Most ezen a gyógyításon pont azok az emberek voltak itt , akik ott voltak Franciaországban akkor, és mi együtt tudtuk csak a régi sebeket kioltani, úgyhogy egymást szerettük, és megbocsájtottunk a másiknak.
Apukámat, egy katolikus felekezetű intézmény vette fel, secc-perc alatt. Minden összefügg mindennel. Amikor tisztuláson megyünk keresztül, akkor azzal gyógyítjuk az élettársunkat, a szüleinket, és a gyermekeinket is, hiszen közös valahol a karmánk, azért születünk egymáshoz. És amikor tisztulunk akkor , a testünkben lévő sejtemlékezet, megváltozik, az energiacsomók kioldódnak, és ezért több energiánk marad a saját életünk teremtésére is. Minden lehetőség bennünk van. Minden energia, a pénz is, de az emberek csak a pénzt ismerik, amivel hatni tudnak az életükre. Arról nem tudnak hogy ők is energiarendszerek, és ha a saját energiájukat megtisztítják, akkor sok-sok energia felszabadul, amivel ők gazdálkodhatnak, ezzel az életük minősége megváltozik. A nagy Hermész azt mondja," ahogy belül, úgy kívül". Csak magunkat kell megváltoztatnunk, és ezzel minden megváltozik magunkon kívül is!!!!! A régi életeink, és régi sérelmeinket visszük magunkkal évszázadokon, évezredeken, évmilliókon keresztül. Ezért, nem sikerülnek a dolgaink, úgy ahogy szeretnénk. De szív képes feloldani , amikor a felsőbb énünk megadja rá az engedélyt!

 

 

 

Szív pici zugába behoztam másokat
A második nagy dolog amit megtapasztaltam a tanfolyamokon, hogy képes vagyok az emberekre hatni úgy hogy beviszem őket a szívem pici zugába. Amikor az egyik tanfolyamon hiába csináltuk már órákon keresztül az Ómozás és azon keresztül a tisztítást, nem érezte senki magát jobban. Nem volt szeretet, mintha megakadt volna az energia, nehezen kényszeredetten ment a gyakorlat, és már én is elkeseredtem. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy mit csináljak, azért hogy a szeretet energiája feloldódjon és mindenkit felemeljen. Hírtelenjében az jutott az eszembe, hogy behívom az embereket a szívem pici zugába, és ott megszeretgetem őket. Először csak azt hívtam be akivel feszültséget éreztem, és tudtam hogy ez az egyik fó probléma azzal, hogy nem fordulnak az energiák a szeretet rezgés irányába. És amikor ez megtörtént,megöleltem őt és bocsánatot kértem tőle a szívemben, éz után utána megérkeztek a csoport más tagjai is a szívem pici zugába. És akkor csoda történt.Kívül is elkezdett az energia változni. Valaki felnevetett hangosan, a tisztító gyakorlat közben elkezdett nevetni a másik hölgy is, és 10 percem belül teljesen megfordult az energia. Nevetés , öröm boldogság bontakozott ki.
A szív tanfolyamainak erről kell szólnia, a szeretetről amit a szív gerjeszt, és ez igazán egy rezgés. Csak akkor tudunk hatni a világra, ha ezt a rezgést generáljuk, termeljük a szívünkön keresztül és akkor a környezetünk is megváltozik.
Ezután jutott az eszembe hogy Drunvalo Melchizedek is mesélt egy aranyos történetet, ami Drunvalo könyvében szerepel " Az Élet a Szívben " című könyvben. Ő akkor ezt egy lóval élte meg.
Ha jól emlékszem a feleségének van egy lovardája, és ott volt egy olyan paci aki vad volt. Nem fogadott el senkit sem. Drunvalo behívta a szíve pici zugába és a ló nemsokára kezes báránnyá vált.
A szívben csak egy tér van. Ha a saját szívünk forrásához behívunk bárkit, az akkor ugyanúgy bejut a szív szakrális terébe. Ő is belekerül a sajátjába. A csodálatos felfedezés az volt a számomra, hogy képes vagyok magamon keresztül bevinni másokat is ide ahhol csak szeretet van.
http://www.juhaszandreagabriell.com/

 

 

csillagos mesék Miért fontos mindenkinek magán belül megtapasztalnia a saját szívét?

 

Sok embertől hallom, nap mint nap hogy nemsokára megérkezik az aranykor. Nagyon sok médiumi közvetítés szól erről, időnként én is meghallgatok egyet-egyet. De mégis, amiről az emberek nem tudnak, vagy legalábbis nem tudatosodik bennük, az az, hogy az aranykort azt nekünk kell megcsinálnunk. A mi erőfeszítéseinken, változásainkon keresztül valósul meg egy napon. 2006-ban volt az a pillanat amikor ez teljesen megvilágosodott bennem. Sokáig hallgattam erről a deja vu érzéssel bevágódott információról, mert nekem is tetszett az amit már akkor is sokan hangoztattak: „ Majd megemelkedik a rezgés és mi mindannyian egyik pillanatról a másikra felemelkedünk. Készültünk rá, megbeszéltük a párommal hogy ő a micit (cica) kapja fel, én meg a morzsi után futok, hogy a kedvenc állatainkat se hagyjuk itt. Aztán persze telt múlt az idő, és senki nem tűnt el ebből a dimenzióból, ha el is tűnt az általában azért volt mert különféle betegségben mentek el. A rák az amelyik leginkább kaszálja az ismerőseinket. Aztán egy másik ismerős hozott különféle videókat, ahol a földönkívüliek beszéltek a csodálatos, gyönyörű világukról, és ígérték, hogy nemsokára megszabadítanak a szenvedéseinktől, a háttérkormánytól. Ebben szintén nagyon hittem, és felbuzdultam, mégsem kell magamon dolgozni, hiszen itt a megoldás, és már éreztem ahogy lebegek a másik dimenzióban. De sajnos ez is elmaradt, az ígéretek, mindig valaki hibájából meg hiúsultak. És egy napon már csak a saját kis megvilágosodásom nyújtott vígaszt, azzal, hogy sajnos nekünk kell megcsinálni. Senki sem véd meg minket önmagunk szarától, nekünk kell kipucolni azt a világunkból. Tudatosan kell erre törekednünk, sőt, önmagunknak kell feltérképezni magunkat, mert minden a fizikai testünkben létezik, ami képes a saját világunkat megváltoztatni és felemelni. Semmi sincs rajtunk kívül. Eljutottam Drunvalo Melchizedek egyik tanfolyamára, ahol sokkszerűen egy másik világban találtam magam, amit egyáltalán nem lehet a mi világunkhoz hasonlítani. Annyira tele volt energiával, szeretettel, biztonsággal. Kapkodtam a levegő után hiszen mégis az áhított felemelkedés megvalósult a számomra, de csak átmenetileg. Hamar visszazuhantam ide a mi rideg, kegyetlen valóságunkba. De ezután elkezdtem végre tudatosan tenni azért, hogy igenis, meg tudjuk csinálni, de csak úgy ha mindannyian egyénenként feltérképezzük a saját szívünket, megtaláljuk a kaput amin keresztül be tudunk lépni ide, és itt megtapasztaljuk végre azt a dimenziót, ami maga a felemelkedés. ( Jézus is mindig erről beszélt) Mindenkiben benne van a lehetőség, de senki nem tud a másik szívébe belépni, és annak az ajtaját kinyitni. Sajnos van egy rossz hírem, kedves társaim, barátaim. Mindenkinek saját magának kell megjárnia ezt az utat. És amikor sikerül valakinek bejutnia a szívébe, azután az ember megváltozik. Mert átjárja egy nagyon mély érzés, egy igazi szeretet-érzés, ami csendet, lelki békét ad számára. Ilyenkor az általában vidám, csicsergős csoportok elcsendesülnek, csak a könnyeket látom a szemükben, a meghatottságot, amiről nem tudnak és nem is akarnak beszélni már. Ez annyira személyes, és annyira mély. Ilyenkor érzem azt, igen mégis van értelme a munkámnak, a sok írásnak, a könyvkiadásnak, a sok tanfolyamnak ahol megtanultam, hogyan tudok segíteni az embereknek bejutni a szívükbe. És amikor kollektíve tömegek nyitják meg magukat, akkor történik meg egy napon az áhított felemelkedés, amikor már a külső világunk teljesen megváltozik végre. Nem lesz többet éjszaka, nem kell többet táplálkozni, mert az energia eltart minket. Minden álomszerű lesz, és mégis sokkal elevenebbnek érezzük magunkat, és végre tudjuk mit jelent örömben, boldogságban létezni.

De addig kedves társam, barátom, ismerősöm. Tudom nagyon jó az, hogy az energia emelkedik, persze. A Nap rezgése emeli meg Földanya rezgését is, de mi hogyan tudnánk ezt átvenni, amikor a szívünk telis-tele van lelki traumákkal, és ezért csak betegségek hatalmasodnak el rajtunk. Ezeknek az érzelmi sérüléseknek, amiket az utolsó 13 ezer évben gyűjtöttünk, a legnagyobb része rárakodott a szívünkre, esélyünk sincs ezen túljutni anélkül, hogy dolgoznánk saját magunkon. Akkor hogyan tudna megnyílni magától a szívünk. A legtöbbünk 13 ezer éve nem járt már itt, és amit nem használunk, az leépül pont úgy, mint a harmadik szemünk. Hogyan tudnánk ezeket a szerveinket, csak úgy egy csettintéssel visszahozni, jól működővé tenni? Kérdem én. Tudjátok, hogy hányan jönnek el a tanfolyamra, akiknek az első négy nap kudarccal zárul, mert nem tudták megtapasztalni a szívüket? Azért mert nem elég erősek ahhoz, hogy az őrzőjük megengedje nekik. A legtöbbünk jól bezárta évezredek alatt a szíve ajtaját, ha lehet, akkor már ne is érezzen semmit, mert akkor nem tud undok, utálatos, követelőző, ítélkező rosszindulatú emberként minél több pénzt összeharácsolni. Ha érzünk, akkor lelkiismeretfurdalásunk lehet, sőt, talán könyörületessé, együttérzővé, megbocsájtóvá válunk, aki képes megkegyelmezni a másiknak. Nem akarja többet kilakoltatni az embereket az otthonukból, elvenni tőlük az életük utolsó mentsvárát is. Nem tud kegyetlenné, szívtelenné válni többet. Mert a szíve már érez, és a szívünkben mindannyian egyek vagyunk. Ott nem lehet elkülönülni többé.

Szóval, van olyan tanuló, aki háromszor jött el azért a tanfolyamra, hogy bejuthasson a szív pici zugába, és beaktiválhassa a Merkabáját. És harmadszorra sikerült neki, nagyon boldog volt. És ha valakinek sikerül kinyitnia a szív ajtaját, nehogy azt higgyétek, hogy az teljesen kinyílik. Csak ici picire nyílik egy kis résnyire talán először. Hiszen a szívnek minimum 5000-szer erősebb az energetikája, hozzá kell erősödnünk, megölne minket ha egyből teljes erővel kapnánk a teremtő energiákat. Pont olyan ez mint amikor valaki napokig teljes sötétségben van, aztán hirtelen kimegy a teljes napfénybe. Kiégeti a szemét a nap. Csak fokozatosan lehet hozzászokni, abban a ritmusban amit az ember elbír. Ott vannak a segítők és azok pontosan tudják, ki mekkora lépést tehet az úton. Ezért ez a folyamat is lassú. De ha valaki kitartó és megy rajta, az halad a saját tempójában.

Hogyan lehet gyorsan célba érni? A legyorsabban úgy, ha tömegesen próbálunk végigmenni a folyamaton. Minél többen vagyunk, annál nagyobb energiákat képviselünk, és mozdulnak általunk, hiszen az energiát mi adjuk, emberek. És akkor annál nagyobb lesz az áttörés, és annál hamarabb felemelkedünk. De meg kell értsük: nekünk kell megcsinálnunk, senki nem csinálja meg helyettünk!!!!!!

Sok szeretettel, Juhász Andrea Gabriella

 

 

Üzenet a Mindenhatótól, folytatás....

 

Ti vagytok a kovász a bomlasztó erő, s az átalakítást véghez tudjátok vinni.
Hallgassatok a szívetekre. Észreveszitek ha helytelen útra tértek, mert egyre kevesebben állnak mellétek, s a pénz lesz a fontos számotokra. Vágyaitok ne az anyagi javak legyenek, hanem a segítség hiszen ezért jöttetek. Ne legyetek kishitűek, bízzatok bennem. Kérnetek kell és megkapjátok.
A hitet akkor tudom megerősíteni bennetek, ha nem csak mondogatjátok, hogy: -Adj hitet! – hanem igazán átérzitek.
A fejlődésetek fokozatos mint a gyermeké. A hozzátok jövőkben ne a külsőt nézzétek. Az a lényeg hogy mi van a szívében.
Bármikor szívesen látlak titeket: hiszen amikor hitet kértek és szeretetet, akkor el tudtok vinni magatokkal a szívetekben. Nektek kell akarni idejönni, tiszta szívetekből, s aki így jön annak segítünk. Aki eltévelyedik annak is segítünk.
Az is segítség a többi embernek, ha látják a tántoríthatatlan hiteteket.
Aki nem tudja befogadni a szeretetet, s nincs hite, az lehetőséget kap az újrakezdésre, illetve mindenkinek a lelke eldönti, hogy hol kell folytatnia. Hiszen minden emberben van jó, ha el is nyomja azt. A kétkedés, a tagadás kizárja az embert a világból. Senki sincs lekésve semmiről.
Az emberben megvan az a csodálatos lehetőség, hogy végtelen nagy szeretetet tud adni. Lemondásotok mind erősít benneteket, hiszen eltudtatok szakadni a földi dolgoktól, s az anyaghoz ragadt emberi mivoltotoktól is.
Ha a hitetek egy kicsit is meginog : hívjatok szóban imában. Mindenkinek fel kell oldódnia a szeretetóceánban. Kaptatok olyan erőt , melynek segítségével el tudjátok dönteni, mi a helyes. Felnőtetek már, még jobban fel fogtok nőni, ha a szívetekben a segítőkészség és a szeretet lesz a legfontosabb. Mindenkinek lehet segíteni: egy érintéssel, egy símogatással, egy tekintettel, egy mosollyal. Nehészségeitek dobjátok a bennetek lévő tisztítótűzre. Annyi mindent kitudtok találni ami segít.
Ne szálljon a fejetekbe a dicsőség!!!!!!
Sok embert el tudtok indítani, de ne higyjétek, hogy többek vagytok náluk. Egy kicsivel többek vagytok, de ha nem vigyáztok hátrébb kerülhettek. Ha megmarad a hitetek, hogy csak egy kis potn vagytok, úgy haladhattok előre.
Nem a ti kiváltságotok , hogy segíthettek. Ha elvétitek, jönnek mások és megteszik helyettetek, folytatják a félbehagyott munkát.
A családot a legnehezebb szeretni, pedig ők segítenek, hogy többek legyetek. Vigyétek arra az útra őket , ahol ti vagytok. A hozzátartozóitokat szeressétek, de az ügy szeretete fontosabb. Ha akarjátok semmi sem tántoríthat el , mert rajtatok múlik, ha mégsem akkor megtaláltok. Megtaláltok mindenhol mert a nevem MINDENHATÓ. Mindenhol és mindenkor ott vagyok.
Áldásom a munkátokra, és mindazokra, akik segítenek, s azokra akik elindultak az úton.
Gyógyítsatok, mert közel az idő amikor előttem lesztek.
Szeretettel legyetek egymással, higyjetek benne, mert nem is tudjátok, hogy az milyen fontos.

 

 

Daniel Mitel Daniel Mitel

Miért fontos a szív tudatosság?

A Szív a legintelligensebb szerve testünknek. Az emberiség évezredek óta az elmét fejlesztette tudatosan, a szívvel nem foglalkozott, azt leértékelte, csak egy olyan szervnek gondolta ami nélkül a fizikai test nem tud létezni. De arra nem gondolt hogy ez a szerv más dolgokért is felel, és befolyásolja egész testünk működését, nem csak fizikai, hanem érzelmi, és értelmi szinten is. Az utolsó 100 évben fedezték fel hogy a szív és az agy kommunikálnak egymással. A neurokardiológia egyik eredménye az a felfedezés, hogy a szívnek összetett idegi hálózata van, amelyet a "szív elméjeként" lehetne jellemezni. A HeartMath® Intézet megállapította, hogy a szív befolyásolja az érzékeléseket, az érzelmeket, az intuíciót és az egészséget. A szív idegrendszere mintegy 40 000 idegszálat tartalmaz, amelyek információt küldenek az agy magasabb központjaiba, amelyek befolyásolják az észlelést, a döntéshozatalt és a kognitív folyamatokat. A legnagyobb mágneses mezőt a szív generálja. A szív 2000-szer erősebb energiát tud létrehozni mint az agy, de csak azért 2000-szer erősebbet tudtak mérni, mert a Kaliforniai egyetemen ahol ez a kísérletet végezték, a gépek nem voltak képesek nagyobb energia mérésére. Úgy tűnik hogy a szív végtelen energiára képes, a szív maga a nullponti energia.(A szív pici zuga).
A szív eltérő dobogási mintákkal válaszol a pozitív és a negatív érzésekre. A szívnek az érzésekre adott egyenletes vagy egyenlőtlen dobogása hangolja be az idegrendszer, a többi szerv és a mirigyek működésének ritmusát. A pozitív érzelmek, mint például a szeretet, a hála, az elismerés, másféle szívmintákat eredményeznek, mint a negatív dolgok, például a düh vagy a bánat. Az egyenletes vagy rendezetlen szívdobbanások egyenletes vagy rendezetlen hullámmintázatokat indítanak el az agy felé. Amikor a pulzusunkat megtapintjuk, a szívünk által létrehozott nyomáshullámokat érzékeljük. Valahányszor a szívünk dobban egyet, a nyomáshullám végigfut a testünkön, eljut egészen az agyunkig, és szinkronizál, összhangba rendez minden idegsejtet. A szinkronizáló jel teljes szinkronizáló hatással van ránk. Amikor valaki koherenciában (összhangban) van, a szíve egyenletesen ver, akkor összhangban rezeg az aggyal, érezhetően árad belőle szeretet, a részvét vagy a hála.
Ez az a tökéletes fiziológiai állapot, amely megalapozza a tanulást és a jó teljesítményt, támogatja a test megújulásra való hajlamát, öngyógyító folyamatait. A szív rendelkezik egy saját belső idegrendszerrel, amely képes látni, tapintani, érzékelni , emlékezni, tudni. Olyan információkat állít elő, amelyek az agytól függetlenek. Tehát a bejövő információk első állomása a szív, innen haladnak tovább az agy irányába.
Amikor egyensúlyba tudjuk állítani a kettőt, visszatérhetünk a fokozott figyelem, az érzelmi stabilitás a jobb jólét állapotába.
Miért fontos a szívünkből meditálni? A szív alapvetően nőies , az agy pedig férfias energia. A férfi energia logikus értelmi beállítottságú, a nőies részünk viszont ráérző és képeken keresztül teremt. A férfias energia a bal agyféltekéhez kapcsolódik, a nőies energia a szíven keresztül a job agyféltekéhez kötődik. Mivel hosszú évezredek óta lemondtunk a nőies agyfélteke használatáról, azért most újból el kell kezdenünk tudatosan feléleszteni és használni azt. A női energia 2012 bent vált vezetővé. Ezért most a szív energetizálása lett e legfontosabb, hogy mindannyian lépést tarthassunk a rezgésemelkedéssel.
A szív nyelve a képalkotás, ez segít megtalálni önmagad. Ez a természet útja ahogy a szív beszél és utasítja a testet. Képeken keresztül látsz , tapintasz, és érzel. A képalkotási technikák elsajátítása mélyebb megértéshez és érzékenyebb megtapasztaláshoz vezet. Ezen keresztül találunk rá a belső fényre és belső hangra.( Damiel Mitel Szívből való képalkotás tanfolyama)
Drunvalo Melchizedek, és Daniel Mitel a két nagy mester akik felélesztették a szív útját. Drunvalo Melchizedek: “A Megvilágosodó szív ébredése” tanfolyam lényege, hogy emlékezzünk arra, akik valójában vagyunk. Ezen a tanfolyamon ébresztjük fel a fej energetikáját, ami a médiumi képességeinkért felel. Drunvalo ezen a tanfolyamon keresztül visszaadta nekünk az Egységlélegzet meditációt, ami a szív szakrális terébe való bejutás kulcsa. Visszakaptuk tőle a Merkaba aktiválását, ami minden egyes élőlény természetes fényteste, ami közvetlen kapcsolatban áll az isteni részünkkel, az angyalokkal . Amikor valakinek sikerül beaktiválni a Merkabáját attól kezdve közvetlen kapcsolatba kerül Föld Anyával, és Felsőbb énjével. Ahogy Földanya rezgése emelkedik, emelkedik az ő rezgése is. A harmadik fontos dolog amit visszakaptunk Drunvalótól az a szívből való teremtés folyamata. Ha ezen keresztül éljük az életünket, a kettősségből fokozatosan kilépünk és az életünk az Egységben teremtődik, ami maga a Mennyei szeretet. A gondolataink megváltoznak, szeretetteljessé válnak, hiszen ettől kezdve a szívünkből élünk az elménken keresztül. A szív pici zuga polaritásmentes. Itt minden Egy mindennel. Így lecsökken az agy elektromos feszültsége, ami okozza a sok félreértést, szenvedést a világunkban.
A harmadik tanfolyam”Utazás a szívben“ amit Daniel Mitel és Drunvalo Melchizedek frissített fel, az pedig a korábban élt nagy Mesterek szívbe való bejutására használt technikákról szól elsősorban( Lahari Mahasája, Juktésvár, Jogananda, Babaji stb). Ezen a tanfolyamon is lesz Sufi tánc, Megbocsájtás tánc, és jóga gyakorlatok.
Sajnos nem elég egyszer elvégezni egy tanfolyamot. Úton vagyunk, folyamatosan változunk, fejlődünk. De a változás, fejlődés sok-sok lépésen keresztül történik. Minden egyes tanfolyam után az ember energetikai rendszere, tudata ugrik egyet, amennyit éppen akkor elbír. Minden egyes tanfolyamon az akkori, jelenlegi állapotához képest lép előre . Minden ember esete más, és fejlődési kapacitása is más. De bármi a világon ami fejleszt minket, azt töbszöri alkalommal is megtesszük, mint például a böjtöt. A böjt is csak akkor tartja karban a testet, ha időszakonként megismételjük. Ha egyszer böjtölünk életünkben az nem oldja meg az egész életünkre az egészségünket. Ha éhesek vagyunk akkor sem elég csak egyszer ennünk, elég hamar éhen halnánk. Lesz majd olyan időszak az életünkben, amikor a meditáció pont úgy az életünk részévé válik majd, mint az evés, a sport, a kirándulás, a munka. A fénynek időszakonként meg kell újulnia és minden egyes megújulás kicsit más, mert többé válunk tőle..
A szívben mindannyian egyek vagyunk.
Sok szeretettel: Juhász Andrea Gabriell

 

 

 

Juhász Andrea Gabriell Miért fontos nekem a szív útjának a terjesztése?

Juhász Andrea Gabriellának hívnak. 2007 májusában találkoztam először Drunvalo Melchizedek munkásságával a könyvén keresztül. Drunvalo könyvében találkoztam a szív útjával először, hogy a szív képes minket hazavezetni a szeretetbe. Hiszen világunkban annyi szenvedés van, hogyan lehetne ebből fellélegezni, oly sokszor megkérdeztem magamtól az évek folyamán. Drunvalo szerint a szív képes feloldani a karmát, a szív képes arra, hogy az életünket felemelje. Mert maga a bukás amiről olyan sokat hallunk az maga az elme, hogy bezártuk magunkat az elme világába. Annyira megtetszett ez az új meglátás, hogy ki akartam próbálni és így elmentem Drunvalo következő tanfolyamára „ A Megvilágosodó szív ébredése” tanfolyamra végül eljutottam 2012-ben. Ezen a tanfolyamon megváltozott az életem. Volt egy csodálatos tisztulásom, utána pár napra rá a szívemen keresztül átjutottam a 4. dimenziós Univerzumba. Életemben először éreztem újból biztonságot. Az első mondat, ami eszembe jutott mikor visszajöttem az volt, hogy nem én vagyok ennek a világnak a része, hanem ez a világ az én részem. Rájöttem arra, hogy én szeretetből vagyok, minden sejtem azt rezgi. Másnap megszerettem volna osztani másokkal , annyira tele voltam energiával, és meglepődtem azon, hogy senkinek nem tudom átadni. Meglepődtem azon, mennyire el vagyunk szeparálva egymástól, és mennyire mindannyian a saját világunkban élünk. Süketek és vakok vagyunk. Csak azt tudjuk felfogni a külső világból, ami a mi világunk része. Ami a saját képzeletünkön túl van az a számunkra nem létezik. Ez után nagy vágyam támadt arra, hogy átadhassam ezt az élményt másoknak is. 2014 augusztusában tettem le a tanári tanfolyamot. 2015-óta tanítom is. Tudom, hogy mindannyian mások vagyunk, és mindenki máshol tart. De azóta már sok tanfolyamot tartottam, és a tapasztalatom az, hogy általában minden ember valamit megérez belőle. Minden tanfolyamon akadnak olyanok, akik nem tudják megnyitni a szívüket. De a többségnek sikerül valamit átéreznie a szív tudatosságából, bölcsességéből a tanfolyam végére. És ez csodálatos. Fantasztikus érzés, amikor az emberek boldogak, amikor képesek átérezni azt, hogy sokkal többek vagyunk, mint fizikai kivetülések, van valami fantasztikus mélységünk, ami belül mélyen a szívünkben mindannyiunk része, és mindannyian elérhetjük, megtapasztalhatjuk azt, átlényegülhetünk vele. Ez az én igazi jutalmam, amikor meglátom az emberek szemében a könnycseppeket, ahogy küszködnek önmaguk érzelmeikkel és nem akarnak már megszólalni, csak élvezni szeretnék azt, amire rátaláltak, és sokáig benne tartózkodni. Ha lehetne, akkor örökre itt maradni. Ilyen nagy energiákat megmozgató tanfolyammal addig nem találkoztam, pedig sokhelyre elmentem, és sok mindent kipróbáltam előtte. Drunvalóék szerint több mint 13 ezer éve hogy kiestünk a szívünkből, elfelejtettük, és feladtuk felette a rendelkezésünket. Most itt az ideje, hogy visszaszerezzük. Ez a tanfolyam tulajdonképpen egy emlékezési folyamat. Már mindannyian éltünk innen. A szívünkben lakozik világunk legnagyobb titka: a szív pici zuga, ami egy a forrással, istennel, vagy nullponti energiaként is emlegetik. Ennek a megtapasztalására hívlak kedves olvasó. Tapasztald meg a saját szívedet. A szívedben benne ragyognak a csillagok, a szívedben bármelyik világot meglátogathatod, benne van az összes dimenzió, és bárkivel találkozhatsz. Találkozhatsz meghalt szeretteiddel, a mestereiddel, akár még Jézussal is, vagy Buddhával. A szívben mindennel és mindenkivel egyek vagyunk. Ez életünk legcsodálatosabb utazása kérlek, tapasztald meg te is. Írtunk a párommal erről egy könyvet, címe „Az Élet az Isten„. Köszönöm szépen hogy elolvastad ezt a levelet.
Sok szeretettel: Juhász Andrea

 

 

 

Szív ereje Szív erejeKedves ismerősök, barátok! Ezekben a napokban Daniel Mitel tanfolyamain tanulom a szívbe való bejutás egyéb változatait, és azt, hogy hogyan erősítsük meg a szívünket. Tegnap Danielt interjúztatta a tanfolyam elején egy ázsiai hölgy, és arról beszélt Daniel miért fontos a mostani időszakban a szívünket megnyitni, felerősíteni. Most ezt szeretném nektek pár mondatban leírni. A női energia (ami a szív energiája) erősödik évről-évre 2012 óta. Ez az energia nagyon más, mint amihez hozzászoktunk az előző időszakban. Ez a szív energetikája. És ahogy emelkedik a rezgés, úgy jönnek elő az előző életeinkben lerakódott érzelmi problémáink, és ezt a szív energiája tudja feloldani, megtisztítani anélkül, hogy komolyan megbetegednénk. Ez az energia egy napon annyira megtisztít majd minket, hogy közben az összes karmánkat szép lassan feloldja. A szív ahogy dobog és emelkedik a rezgése, fényt pulzál az egész testünkbe ami képes meggyógyítani minket. Azt mondta Daniel, teljesen mindegy hogy valaki már 20 éve próbál tudatosan élni, és eljár különféle tanfolyamokra ahol tisztítja magát. Ezek a traumák bárkit levehetnek a lábukról bármikor, ha a rezgésemelkedés eléri őket, és ha nem tud tisztulni, akkor az energia nem tud tovább emelkedni, ilyenkor gyorsan leépül tőle az illető egészsége. 2019-2020-ban a női energia nagyon erős emelkedése tapasztalható, ezért minél több embernek ajánlott hogy a szívét megnyissa és felerősítse. A női energia fokozatosan nyomul előre és veszi át a vezetést a világ felett. Tudjátok a női energia alapeleme a víz. És a szív pumpálja, keringeti állandóan a folyadékokat a testünkben. A víz a legnagyszerűbb tisztítószer a hétköznapjainkban is. És ez a víz ami az emelkedésen keresztül fénnyé tud átalakulni, segít bevégezni a különféle változásokat, amik a DNS-ünket is megváltoztatja. De ahhoz először mindenkinek el kell engednie a régi fájdalmakat, amik már sok élet óta cipelünk, mind a fizikai testünk sejtjeiben, mind az érzelemtestünkben, és a mentális testünk is viszi magával. Ehhez a tisztuláshoz és emelkedéshez ad nagy segítséget Daniel Mitel szívből való képalkotása. Amit még megjegyeznék, hogy ez a tudás Atlantisz elmerülésével tűnt el a világunkból, és a tibeti szerzetesek mentették ki és őrizték sokáig. Daniel Mitel az, aki felélesztette, és aki terjeszti a világon. Sok országban tanítják, sokan gyógyulnak tőle nap-mint nap. A suméroknak is ez volt valamikor az első spirituális iskolájuk: a szívből való képalkotás.

 

 

 

Meditáció EGY-s-ÉG ÁLOM meditáció (www.fulopmelinda.com)2019. 6. 9. 1:02 órakor éjjel és 1:02 órakor délután elkezdődött
Eljött az idő, hogy a különböző dallamokat egyetlen sokszínű dallá, az élet dalává olvasszuk össze!
Látjátok? Hallottátok? Érzitek?
Mennyei édesanyánk megnyitott egy kaput és arra kér, lelki hazánkba térjünk vissza.
Magyar idő szerint 2019.6.9. 1:02 órakor éjjel és nappal, kezdtük el az összefogás jegyében e közös meditációt!
2019-ben Pünkösd napja, Krisztus keresztre feszítésétől számított 7 vasárnap a hatodik hónap, (a szív csakra száma) 9-én (a gyökér csakra száma) napjára esik. Ha órával kiegészítjük, akkor leírva jobbról balra olvasva és balról jobbra olvasva ugyanazt a dátumot kapjuk.
Ilyen konstelláció a világegyetemben nagyon ritkán fordul elő.
A Fény aktiválása és a Földre való lehorgonyzása idén januárban megtörtént és meseszerű Allelujah zengett Égen és Földön egyaránt.
Ahhoz, hogy az Új Aranykor megteremtését felgyorsítsuk, és ezeket az ötödik és magasabb dimenziós energiákat kiterjesszük, az ébredési folyamatot felgyorsítsuk a Földön, világméretű szinkron meditációt szervezünk.
Csak mi tehetjük meg ezt MAGunkért.
Az EGY-s-ÉG ÁLOM Meditációt itt hallgathatod meg:
(www.fulopmelinda.com)
Várunk szeretettel, ha hívást érzel a csatlakozásra.
Ha ezen időpontot követően később jut el hozzád a meditáció linkje, akkor végezd, amikor eljutott hozzád, és az EGY-s-ÉG létrehozása érdekében végezzük ezt 2019-ben minden hónapban éjjel 1.02 perckor és nappal 1:02 perckor. (azaz 13.02 perckor)
A szándéknyilatkozathoz hozzáadva, hogy ezzel meghívjuk, valamennyi lelek társunkat, hogy vegyenek rész a folyamatban.
Ha még nem meditáltál, az sem, baj, csak ülj le és hallgasd meg minden hónap 9-én 1:02 éjjel és nappal az összeállított hanganyagot, amely összesen 33 perc, Készíts elő gyufát és egy szál gyertyát, amelyet a FÉNY és földi ÉN-ed szimbólumaként a hanganyag meghallgatáskor meggyújtasz.

Más időzónához lásd: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Köszönet a kedves lélektestvéreimnek a sok segítségét, és azért az áldozatos és kitartó munkáért, amit nap, mint nap a Földön megvalósítanak.